กกล.รส.จว.ช.ร. เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแก้ปัญหาน้ำอย่างมีส่วนร่วมและร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ในเขต อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๑ หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย โดย พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ ผู้รับผิดชอบอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย ร.ท.ประสงค์ ชัยสุวรรณ์ หน.หมู่ รส.อ.เมืองฯ ร่วมกับวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) และนายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ.เชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ./นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพนายอำเภอเมืองเชียงราย/กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงราย/เขตห้ามล่าดอยอินทรีย์/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแก้ปัญหาน้ำอย่างมีส่วนร่วมและร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) พร้อมทั้งปลูกป่าในพื้นที่อุทยานดอยอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริฯมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คน การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000