กกล.รส.จว.พ.จ. สร้างบ้านให้กับ นางสมควร สมถะ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล ชป.มวลชน อ.ทับคล้อ ลงพื้นที่พบปะ นางสมควร สมถะ มารดาของ
ด.ญ.จุฑทาทอง อิ่มสุข บ้านเลขที่ ๑๐๓๒/๑ ม.๑๐ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. ซึ่งได้เขียนจดหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
บอกเล่าถึงความเดือดร้อนและขอความอนุเคราะห์ ในการซ่อม/สร้าง ที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และจะทำการส่งมอบในวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000