กกล.รส.จว.น.ว. ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายตี๋ โภคอนันต์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น,ประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายตี๋ โภคอนันต์ อายุ ๔๒ ปี โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔
มาช่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพื่อที่จะได้มีที่อยู่อาศัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมาณ จาก อบต.วังข่อย (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.น.ว.) ในการช่วยเหลือ
ณ บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๗ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000