มทภ.๓ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสันติวัน ต.บึงพระ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓, กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓,
วิทยากรโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของกองทัพภาคที่ ๓, รด.จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า ๓๐๐ คน
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000