มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระวิหารพระพุทธชินราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช
ในโอกาสสร้างครบรอบ ๖๖๑ ปี และอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000