มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ และลูกจ้าง บก.ทภ.๓ และ ร้อย.บก.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ
และลูกจ้างกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ และ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ที่มีผลการเรียนดี ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรของกำลังพล ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ กองบัญชาการ
กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000