มทภ.๓ เป็นประธานใน “กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน “กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ ปี ๒๕๖๑” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ บริเวณสนามกอล์ฟ ดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้กำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ ได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต รวมถึงเพื่อให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ ๓ ทุกนาย
ได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่มรื่น ความสวยงาม เพิ่มออกซิเจนในอากาศลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินของรัฐบาลอีกด้วย สำหรับต้นไม้ที่จะปลูกในกิจกรรมวันนี้ มีทั้งไม้มงคล และไม้มีค่า จำนวน ๗ ชนิด ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง, ต้นมะริด, ต้นชมพูพิมพ์ใจ, ต้นแดงพันธุ์ทิพย์, ต้นจันทน์กะพ้อ, ต้นเหลืองเชียงราย และต้นจำปีสิรินธร ทั้งนี้ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องด้วย ดอกรวงผึ้ง มีสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000