มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง ณ บริเวณลานหน้าเจ้าแม่กวนอิม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง
ณ บริเวณลานหน้าเจ้าแม่กวนอิม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จัดสร้างพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก ๒๙ นิ้ว จำนวน ๒๐ องค์ ขึ้นในวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่วัดและสถานที่ราชการในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนพระพุทธรูปสักการบูชา โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000