ทภ.๓ จัด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรพสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ประธานในการชม “การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร
ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ( The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange)” โดยมี พลจัตวา ซอ มิน ตุน
เจ้ากรมประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพเมียนมา พร้อมคณะ เข้าร่วมรับชม ณ ห้องวังจันทน์คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในทุกมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ
ที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ไทย - เมียนมา ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000