ทภ.๓ นำคณะกองทัพเมียนมา เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรพสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ มอบหมายให้ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ นำคณะกองทัพเมียนมา โดยมี พลจัตวา ซอ มิน ตุน เจ้ากรมประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะ เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000