รอง มทภ.๓ นำคณะ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำคณะ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับการสนับสนุนการจัดทำระบบน้ำหยดในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน, โครงการทหารพันธุ์ดี ขยายพันธุ์ไม้ผล บริเวณเกาะของพ่อ และ โครงการสวนสมุนไพร
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000