ผบ.มทบ.๓๒ รับซื้อมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง จาก อ.พร้าว จว.ช.ม. จำนวน ๓,๐๐๐ กก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ รับซื้อมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกร
ผู้ปลูกมะม่วง จาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ ๒๕ บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับ โรงเลี้ยงหน่วย
สำหรับประกอบเลี้ยงให้กับพลทหาร และแจกจ่ายให้กับกำลังพล บริโภคภายในครอบครัว และแบ่งบางส่วน นำไปจำหน่าย ณ กาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง ใน ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมกับ สับปะรด จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคช่วยสนับสนุน ผลิตผลทางการเกษตร ของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในสภาวะผลิตผลล้นตลาด ราคาตกต่ำ ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000