ทภ.๓ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ป่า” โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า” ณ บริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ฟื้นฟู
และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อเป็นแบบอย่างในการปกป้องดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านป่าไม้ ซึ่งโครงการ
ในพระราชดำริต่างๆ จะมุ่งเน้นในการดูแล ดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจ เป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง โดยความสมัครใจและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามพระราโชบาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ จำนวนกว่า ๑๘ ชนิด
รวมทั้งสิ้น ๙,๔๐๐ ต้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000