รอง มทภ.๓ เป็นประธานการชี้แจงข้อเท็จจริง การก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังใหม่) ณ ลานกาแฟ Coffee patio บก.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการชี้แจงข้อเท็จจริง
การก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หลังใหม่) ณ ลานกาแฟ Coffee patio อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมชี้แจง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000