รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทน อส.ทพ. ที่ขาดอัตรา ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทน
อาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตรา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒๖ นาย โดยจะทำการฝึกตั้งแต่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000