รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๐๑ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทหารกองประจำการ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000