ผบ.ร.๑๗ มอบหมายให้ รอง ผบ.ร.๑๗ ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๓ คน ที่ติดอยู่ในวนอุทยาน ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ร.๑๗ มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.๑๗ ร่วมประสานงาน อำนวยการ
สั่งการหน่วย พัน.นขต.ร.๑๗ (ร.๑๗ พัน.๓ และ ร.๑๗ พัน.๔) และติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๓ คน
ที่ติดอยู่ในวนอุทยาน ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.ช.ร. กับกองอำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ตามที่ได้รับมอบภารกิจ
เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที ณ วนอุทยาน ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.ช.ร. ซึ่งอำนวยการช่วยเหลือ
โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. และ มทภ.3 พร้อมด้วย ผวจ.จว.ช.ร. ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ เอกชน
ประชาชนในพื้นที่ ในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-06-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000