รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓/รอง ผบ.ศปก.ทภ.๓/รอง ผอ.ศป.ปส.ทภ.๓/รอง ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิ.ย.๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ /รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมมอบใบประกาศฯ
ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-07-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000