มทภ.๓ ให้การต้อนรับ ผบช.ภ.๖ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค 6 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓ พร้อมนำคณะเยี่ยมชม
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล
และโครงการทหารพันธุ์ดี ขยายพันธ์ไม้ผล, โครงการเลี้ยงหมูป่า และโครงการเลี้ยงห่าน ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-07-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000