ทภ.๓ จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับผู้เข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓
จำนวน ๖๗ รูป โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑๑ วัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-07-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000