ทภ.๓ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นไปตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-07-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000