มทภ.๓ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.3” ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จว.น.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
“โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓” ให้แก่นักเรียนนายร้อย และกำลังพล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000