ทภ.๓ จัดงานวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้าครบรอบปีที่ ๑๓๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ ศิษย์เก่าอาวุโส เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบปีที่ ๑๓๑ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า โดยมีศิษย์เก่า และนายทหารสัญญาบัตร ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองทัพภาคที่ ๓ และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000