ทภ.๓ จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่ออังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอุปสมบท จะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การดำรงชีพอย่างมีสติ อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและมีสันติสุข ตลอดจนนำไปสู่
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้เข้ารับการอุปสมบท ประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓
ข้าราชการกองบิน ๔๖ และประชาชน รวมทั้งสิ้น ๘๙ นาย โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตก
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๘ วัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000