รอง ผบ.มทบ.๓๖ ร่วมพิธีประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ พันเอก ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ ร่วมพิธีประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บ้านกุฏิพระ อ.ชนแดน จว.พ.ช. มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000