กกล.รส.จว.ต.ก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ นาง จำลอง คุ้มแก้ว ผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๒ ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก พร้อมด้วย จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลป่ามะม่วง และช่างจิตอาสา ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ นาง จำลอง คุ้มแก้ว ผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวันนี้ได้ดำเนินการปรับสภาพหลังคาเดิมที่มีสภาพเก่าและน้ำรั่วไหลเมื่อฝนตก ดำเนินการไปแล้ว 60%

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000