กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นเป็นวิทยากรสร้างสัมพันธ์ภาพ นันทนาการ สอดแทรกความรักความสามัคคี พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนในพื้นที่ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นเป็นวิทยากรสร้างสัมพันธ์ภาพ นันทนาการ สอดแทรกความรักความสามัคคี พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนในพื้นที่ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จำนวน ๕๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000