กกล.รส.จว.ต.ก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาผักตบชวาตำบลยกกระบัตร ณ หนองก้างปลา หมู่๑ บ้านคลองไม้แดง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก จัดกำลังพร้อมด้วยชุดบรรเทาสาธารณภัย ร้อย มทบ.๓๑๐ ร่วมกับ อบต.ยกกระบัตร จนท.สำนักงานพัฒนา และบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร บ้านคลองไม้แดง โครงการประชารัฐร่วมใจ แก้ปัญหาผักตบชวาตำบลยกกระบัตร ณ หนองก้างปลา หมู่๑ บ้านคลองไม้แดง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา โดยได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาจำนวน ๑๐ ตัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000