กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ นำทรายบรรจุใส่กระสอบ นำมากั้นบริเวณลำคลองที่ชำรุด เพื่อป้องกันการเกิดอุกภัย ณ คลองบอระเพ็ด ภายใน รร.วัดใหม่วังหว้า ต.ห้วยพุก จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ นายวรเทพ ก๋องบุญ ปลัดอำเภอดงเจริญ และประชาชน
หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยพุก ร่วมกันนำทรายบรรจุใส่กระสอบ นำมากั้นบริเวณลำคลองที่ชำรุด เพื่อป้องกันการเกิดอุกภัย
ณ คลองบอระเพ็ด ภายในโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000