กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกันมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ๑๒ ส.ค.๖๑ ให้กับ นางบัวคลี่ วัชจีสัจจะ อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๖๓ บ.ใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ ต.ทรงธรรม อ.เมือง จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร,
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร,นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร, สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม,
นายก อบต.ทรงธรรม, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อส., นักเรียนและประชาชน ร่วมกันมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้กับ นางบัวคลี่ วัชจีสัจจะ อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๖๓ บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการมอบบ้าน
พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนางบัวคลี่ฯ ซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000