มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบ ๑๑๖ ปี”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบ ๑๑๖ ปี” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูป พระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-21
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000