เสธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้กล้า อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว ของ ทภ.๓ เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบ ๑๑๖ ปี”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้กับวีรชนผู้กล้า อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว ของ กองทัพภาคที่ ๓ เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๓ ครบรอบ ๑๑๖ ปี” โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-21
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000