มทบ.๓๘ ร่วมกับ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจฟื้นฟูเมืองน่าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๘, ตำรวจภูธรเมืองน่าน,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๔, กรมทหารพรานที่ ๓๒ , กองร้อยอาสาสมัคร
จังหวัดน่าน, นักศึกษาวิชาทหาร, เจ้าหน้าที่กรมอุทยานป่าไม้ ส่วนราชการอื่นๆ กำลังพลกองพันทหารม้าที่ ๑๐ กรมทหารม้าที่ ๒, กองพันทหารม้าที่ ๑๕ กรมทหารม้าที่ ๒ และประชาชนจิตอาสา ๙๐๔ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่หลังถูกน้ำท่วม เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น ๙ สาย ในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ทางมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่
จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มาดูแลดำเนินการแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น และยังมีรถครัวสนาม จาก มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ทำอาหารประกอบเลี้ยง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และได้รับสนับสนุนวัตถุดิบ, น้ำดื่มจากเครือเจริญโภคภัณฑ์, ประชาชนทั่วไป เพื่อแจกจ่ายพี่น้องจิตอาสา ที่มาร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ในครั้งนี้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000