รอง มทภ.๓ ติดตามการวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ จว.ส.ท. และ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ติดตามการวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมและแม่น้ำยมสายเก่าให้เฝ้าระวังผลกระทบจากภาวะแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งไว้ด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000