รอง เสธ.ทภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกรักษาความสงบเรียบร้อย (การควบคุมฝูงชน) ของ ทภ.๓/กกล.รส.ทภ.๓ ห้วงที่ ๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกรักษาความสงบเรียบร้อย (การควบคุมฝูงชน) ของกองทัพภาคที่ ๓/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ห้วงที่ ๒ ณ สนามฝึก กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000