ทภ.๓ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ให้แก่กองทัพภาคที่ ๓ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์มะละกอ (แขกดำ) และเมล็ดพันธุ์มะเขือพวงไร้หนาม จำนวน ๒๐๐ ซอง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๑๒๒ หน่วย ณ ห้องบันเทิงทัพ ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000