กกล.รส.ทภ.๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก (อ.บ้านตาก) ร่วมกับ จ่าสิบเอกวีรชาติ ศิริสอ ทหารจิตอาสา กองทัพภาคที่ ๓ และประชาชนจิตอาสา ตำบลเกาะตะเภา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เข้าเยี่ยมเยียน นางตุ่น เพิ่มกาวี อยู่บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๑
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อายุ ๘๐ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและยากไร้อาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีผู้ดูแล พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและสร้างห้องน้ำเพื่อช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000