ผบ.ป.๔ จัดกำลังพลของหน่วย ดำเนินการซ่อมแซมบ้านของนายพาน พุ่มเขียว ที่บ้านคลองเมือง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน๒๕๖๑ พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมปืนใหญ่ที่ ๔ จัดกำลังพลของหน่วย ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน
ของนายพาน พุ่มเขียว ที่บ้านคลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ใหญ่ทองใบ เลิศฉิม ได้นำชาวบ้านมาช่วย
ในการซ่อมแซมบ้านด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000