ฉก.ทพ.๓๒ จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และราษฎร บ้านสะปันฯ สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ จำนวน ๑ หลัง คือ นางหนุน อินสุด อายุ ๕๙ ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้อยู่ในสภาวะยากจน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ มอบหมายให้ ร้อยโท เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๖๐๗ จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และราษฎร บ้านสะปันฯ สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ จำนวน ๑ หลัง
คือ นางหนุน อินสุด อายุ ๕๙ ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้อยู่ในสภาวะยากจน โดยได้รับงบประมาณจาก อ.บ่อเกลือฯ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๙๘ บ้านสะปัน หมู่ ๑ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๗๓๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000