รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนโครงการก่อสร้างถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา (ระยะที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนโครงการก่อสร้างถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา (ระยะที่ ๒) สายบ้านยีลาปัน หมู่ ๑๑ ตำบลตลิ่งชัน – บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕
ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอก ทรงชัย สมเคหา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนมอบถุงยังชีพให้ผู้แทนผู้สูงอายุในพื้นที่ เยี่ยมชมนิทรรศการ จุดบริการประชาชน และถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชน บริเวณเส้นทางดังกล่าว ดำเนินการโดยหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๓

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000