มทภ.๓ เป็นประธานใน “พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ ๓” ” ณ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน “พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กองทัพภาคที่ ๓”
ณ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว บุตรหลาน และประชาชนชุมชนรอบค่าย ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้ง ยังเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารบก เรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล
(Smart Man) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๙ และ เทศบาลตำบลบ้านคลอง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000