มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ในพื้นที่ ทภ.๓ ประจำปี ๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน “พิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ
(ต่ำกว่าชั้นนายพล) ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑” พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก และกล่าวสดุดี ให้แก่ข้าราชการทหาร
ที่รับราชการครบเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000