เสธ.ทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในงานการกุศล “แด่ผู้กล้าเมืองสองแคว ครั้งที่ ๔ ” ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในงานการกุศล “แด่ผู้กล้าเมืองสองแคว
ครั้งที่ ๔ ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและหารายได้สนับสนุนสวัสดิการทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้เสียสละแก่ชาติและแผ่นดิน โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000