รอง มทภ.๓/รอง ผอ.รมน.ภาค ๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “บางระกำ ๖๑”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “บางระกำ ๖๑” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับน้ำหลาก ในพื้นที่โครงการ “บางระกำ ๖๑” ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000