พิธีรับ - ส่งหน้าที่ มทภ.๓ และพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ ๓ และพิธีมอบการบังคับบัญชา
ระหว่าง พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กับ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000