มทภ.๓ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ศปภอ.ทบ.๓ ครบรอบปีที่ ๒๘ ณ บก.ศปภอ.ทบ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๒๘ ณ กองบัญชาการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000