มทภ.๓ เป็นประธานมอบสิ่งของให้กับ จ.ส.อ.วีรชาติ ศิริสอ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ และเด็กๆ บนดอยสูง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานมอบสิ่งของให้กับ
จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ณ ลานกาแฟ (Coffee Patio) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ และเด็ก ๆ ในพื้นที่บนดอยสูง ซึ่ง จ่าสิบเอก วีรชาติฯ
เป็นทหารจิตอาสาใช้เวลายามว่างจากงานราชการ ในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ ฝากให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ร่วมกันรักษาต้นไม้แหล่งต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000