รอง มทภ.๓ ตรวจสภาพความพร้อมของ พัน.สห.๓๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมและชมการสาธิตทักษะ
และเทคนิคทางยุทธวิธีของกองพันทหารสารวัตรที่ ๓๑ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่เข้ารับการฝึกรวมทั้งให้มีขีดความสามารถ ให้มีทักษะ ในการปฏิบัติ สามารถเข้าไปทำการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ ๓ ได้มีแผนการปฏิบัติ โดยมุ่งให้กำลังพลสามารถใช้วิธีการป้องกัน
ได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000