มทภ.๓ นำกำลังพล ทภ.๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคํา แม่ทัพภาคที่ ๓ นำกำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณเวทีกลาง สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000