มทภ.๓ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๓
และการจัดตั้งทีมโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อมแนะนำทีมโฆษกกองทัพภาคที่ ๓
ให้กับคณะสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่รับผิดชอบ โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ ๓ พบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชน ด้วย
ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับ ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ มี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่ง โฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ในวันนี้ ได้นำทีม พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล
รองโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓, พันตรี เสรี ทองคู่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓, ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓,
ร้อยโท หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และ พันตำรวจโท นิธิพัฒน์
ภูษิต สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
ร่วมแถลงผลการดำเนินการในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๓ ต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000